href="://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="//c.statcounter.com/7262441/0/f458bb47/1/" alt="web
analytics">

bel ons

GDPR - privacy

Op welke manier verzamelt vakantiehuizen provence persoonsgegevens?

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens via onze contactformulieren, hetzij op de pagina contact", hetzij op de formulieren per vakantiehuis. Tot slot verzamelen wij ook informatie via de tevredenheidsenquête die we vrijblijvend afnemen na afloop van de vakantie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, voorkeuren voor vakantiehuis. Bij een boeking verzamelen wij ook gegevens over de samenstelling van het reisgezelschap (aantal volwassenen, kinderen, baby's en huisdieren).
Voor klanten (eigenaars van vakantiewoningen) verzamelen wij naam, voornaam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, burgerlijke stand, rechtsvorm die eigenaar is van de vakantiewoning (fysieke of morele perso(o)n(en)) alsook diens contactgegevens, adres van de vakantiewoning, beschrijving van de vakantiewoning, foto's van de vakantiewoning.

Waarom vraagt vakantiehuizen provence deze gegevens?>
Wij verzamelen deze gegevens om de gebruiker van onze website te kunnen antwoorden op zijn huuraanvraag. Bij een boeking hebben wij deze gegevens nodig om het huurcontract te kunnen opstellen.
Voor eigenaars zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens bij te houden voor het opstellen voor het mandaat voor vakantieverhuur.

Hoe worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden in eerste instantie verzameld via de formulieren op onze website, en/of via telefoon of e-mail. Vervolgens worden deze verwerkt in onze FileMaker databank en gebackupt op een externe harde schijf.

Hoe kan ik mij verzetten tegen de opslag van mijn gegevens?

U kan via eenvoudig schriftelijk verzoek (brief of e-mail) de verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze informatiedragers vragen. Wij vragen wel uw begrip voor het bewaren van die gegevens die wij als makelaarskantoor onderhevig aan de Franse wet dienen te bewaren, met name de contactgegevens van eigenaars en huurders. Wij zullen u telkens schriftelijk inlichten over de concrete gevolgen die wij hebben gegeven aan uw aanvraag.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Vakantiehuizen Provence deelt geen gegevens met derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij(en).

Gebruik van cookies

Vakantiehuizen Provence maakt enkel gebruik van functionele cookies die dienen om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Wij gebruiken ook een statcounter om bezoekersaantallen en origine te traceren om de functionaliteit van onze website op te volgen en te verbeteren. Deze hebben geen impact op de privacy van de gebruiker.

Toestemming

Aangezien de gebruiker zelf kiest om zijn of haar gegevens aan ons door te geven via de contactformulieren, impliceert het versturen van een dergelijk formulier de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van zijn of haar gegevens volgens de hierboven beschreven modaliteiten.