bel ons

Abdij van Sénanque

De abdij werd in 1148 gesticht door monniken uit Mazan. Met de bouw van de kerk werd pas 12 jaar later gestart. Enkele van de daken van de abdij zijn nog bedekt met kalkstenen tegels, 'lauzes'. Deze werden ook gebruikt bij de bouw van de traditionele stenen huisjes, de bories. Sénanque kwam in de 13de eeuw tot zijn grootste bloei. De abdij bezat toen diverse boerderijen in de omgeving. Deze rijkdom leidde echter tot corruptie en in de 17de eeuw woonden er nog slechts 2 monniken. De abdij werd in 1791 als staatsbezit verkocht en kwam per toeval in bezit van een koper met goede bedoelingen die een sloop voorkwam. In 1854 werd de abdij door een geestelijke gekocht die het gebouw zijn oorspronkelijke functie teruggaf. Er werden bovendien nieuwe gebouwen toegevoegd en 72 monniken namen er hun intrek. Ondanks enkele problemen tijdens de 3de Republiek duurt het kloosterleven in Sénanque voort onder de toegewijde zorg van de cisterciënzermonniken. Met de productie van lavendel en honing wordt de orde financieel ondersteund.

Het oorspronkelijke klooster is een mooi voorbeeld van cisterciënzerkunst. Alleen de vleugel van de lekenbroeders dateert uit de 18de eeuw. De middeleeuwse gedeelten zijn opgetrokken in natuursteen uit de streek. Vanwege beperkingen die door het reliëf werden opgelegd is de kerk niet zoals gebruikelijk naar het oosten gericht maar naar het noorden. De sobere leefregels van de orde zijn doorgevoerd in de bouw- en kunstwerken die van elke versiering verstoken zijn. Gekleurde glasramen, standbeelden en schilderijen zijn dan ook nergens te vinden.


Op de eerste verdieping, aan de noordwestkant van de abdij, bevindt zich het dormitorium. In deze grote gewelfde zaal met een oculus en smalle vensters sliepen de monniken op een stromatras. Om 2 uur 's nachts werden de metten gehouden, bij zonsopgang de lauden.
De kerk werd gebouwd tussen 1150 en het begin van de 13de eeuw. De zuivere lijnen en de sobere schoonheid worden benadrukt door doordat elke vorm van versiering ontbreekt. Het gebouw eindigt in een halfcirkelvormige apsis met drie vensters en vier apsiskapellen. het middenschip en de zijbeuken hebben een dak van platte stenen dat direct op het gewelf rust.
De kloostergang (eind 12de eeuw) heeft een tongewelf met gordelbogen. De kapitelen zijn bescheiden versierd met bladmotieven, bloemen, palmetten en lofwerk. De kloostervertrekken grenzen allemaal aan de kloostergang. In de kapittelzaal bestuurden de monikken de Heilige Schrift, namen ze novieten de geloften af, waakten ze bij de doden en namen ze belangrijke beslissingen. Een smalle gang leidt naar de verwarmde zaal waar één van de twee oorspronkelijke haarden bewaard is gebleven. De refter (niet toegankelijk voor het publiek) aan de westkant van de kloostergang is in de 16de eeuw verwoest en later in zijn oorspronkelijke staat hersteld. In het gebouw van de conversen, dat in de 18de eeuw werd gebouwd, huisden de lekenbroeders gescheiden van de monniken. Zij voegden zich alleen bij hen tijdens de landarbeid en bepaalde godsdienstoefeningen.


Huur onze luxueuze vakantiewoningen met verwarmd privé zwembad in de Provence, regio Luberon.het land van de lavendel

Geen enkele geur is zo typerend voor de Provence als het sterke aroma van lavendel. De eindeloze velden vol paarse knopjes zijn geliefd om hun geur. Lavendel wordt geprezen om zijn geneeskrachtige en kalmerende werking en wordt al sinds de Romeinse tijd gebruikt.

Sénanque - Sénancole - Sin

De naam Sénanque is afgeleid van de rivier de Sénancole. In Sénanque is 'sin' herkenbaar, een woord voor 'berg', dat ook terug te vinden is in de berg Sinaï. De abdij staat dus onder 'verheven' bescherming. Wie op zoek is naar rust en bezinning vindt in deze sobere abdij net buiten Gordes de serene sfeer die uitnodigt tot mediteren, in een zonovergoten omgeving tussen de lavendelvelden.

kerkdiensten

De missen en kerkdiensten zijn toegankelijk voor het publiek : maandag om 8u30, de overige dagen om 12u00. Op zon- en feestdagen is er steeds een kerkdienst om 10u00 De vespers beginnen om 18u00.